(PO) VIZOP spol. s r.o., IČO 17639484

Budovateľská 34, 08112 Prešov

Spisová značka, typ konania:
3K/147/1994, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Tóth
Správca:
--
Stav konania:
05.01.1996 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
05.08.1994 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
05.01.1996 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Gregušová Alena, JUDr, Tolstého 3 , 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--