Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-4K/48/2010

(PO) STROJ-MONT, výroba a montáž technológie, spol. s r.o. v konkurze v skrátenej forme: STROJ-MONT, VMT, spol. s r.o. v konkurze, IČO 31384315

Záhrady 481/13, 90638 Rohožník

Spisová značka, typ konania:
B1-4K/48/2010, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.07.2010 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
STROJ-MONT, výroba a montáž technológie, spol. s r.o. v konkurze v skrátenej forme: STROJ-MONT, VMT, spol. s r.o. v konkurze, IČO 31384315, Záhrady 481/13, 90638 Rohožník, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--