Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/626/2019

(FO) Dinko Marián (27.03.1967)

Nová 1283, 07801 Sečovce

Spisová značka, typ konania:
26OdK/626/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
23.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 15.09.2020
do 22.01.2021
Navrhovatelia:
Dinko Marián, Nová 1283, 07801 Sečovce, Slovensko
Lehoty:
30.09.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
30.10.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
09.11.2020 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
16.11.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
30.11.2020 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie