Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/29/2020

(FO) Bihary Milan (24.09.1977)

Ulica J. G. Tajovského 7951, 91708 Trnava

Spisová značka, typ konania:
28OdK/29/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
13.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
23.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.02.2020 - Vyhlásený konkurz
13.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
30.03.2020 Pondelok
Základná prihlasovacia lehota
13.04.2020 Pondelok
Súpis majetku
13.04.2020 Pondelok
Správa o priebehu konkurzu
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie