Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/56/2020

(FO) Vychlopeň Peter (24.04.1985)

Hurbanova 156, 91601 Stará Turá

Spisová značka, typ konania:
38OdK/56/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Stav konania:
27.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.02.2020 - Vyhlásený konkurz
27.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Vychlopeň Peter, Hurbanova 156, 91601 Stará Turá, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie