Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/36/2020

(FO) Král Tibor (27.11.1977)

Sikenica 104, 93701 Sikenica

Spisová značka, typ konania:
28OdK/36/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
od 13.02.2020
Stav konania:
12.08.2020 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
27.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.02.2020 - Vyhlásený konkurz
12.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Král Tibor, 104, 93701 Sikenica, Slovensko
Lehoty:
28.03.2020 Sobota
Koniec lehoty na prihlasovanie pohľadávok
27.04.2020 Pondelok
Koniec Lehoty na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie