Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/30/2020

(FO) Laciak Mário (14.07.1978)

Na hlinách 6776, 91701 Trnava

Spisová značka, typ konania:
36OdK/30/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
16.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
23.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.02.2020 - Vyhlásený konkurz
16.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
30.03.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
14.04.2020 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
29.04.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie