Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/34/2020

(FO) Beláková Klára (20.05.1947)

Dóžova 742/17 , 93701 Želiezovce

Spisová značka, typ konania:
23OdK/34/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
26.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
26.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Beláková Klára, Dóžova 742/17 , 93701 Želiezovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie