Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/73/2020

(FO) Bilá Darina (05.09.1971)

Hrabské 117 , 08606 Hrabské

Spisová značka, typ konania:
5OdK/73/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bilá Darina, Hrabské 117 , 08606 Hrabské, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--