Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/74/2020

(FO) Patkaňová Anna (26.05.1976)

Štefaniková 684/7 , 08501 Bardejov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/74/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 15.02.2020
Stav konania:
02.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
02.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Patkaňová Anna, Štefaniková 684/7 , 08501 Bardejov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--