Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/76/2020

(FO) Hromý Branislav (14.11.1956)

Podolínska 406, 05995 Toporec

Spisová značka, typ konania:
5OdK/76/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 29.12.2022
Stav konania:
26.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 28.01.2020
do 28.01.2020
Navrhovatelia:
Hromý Branislav, Podolínska 406, 05995 Toporec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie