Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/37/2020

(FO) Balog Attila (11.08.1976)

SNP 420, 93541 Tekovské Lužany

Spisová značka, typ konania:
23OdK/37/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Stav konania:
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balog Attila, SNP 420, 93541 Tekovské Lužany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie