(PO) CODECON spol. s r. o., IČO 00685020

Rovinka 325, 90041 Rovinka

Spisová značka, typ konania:
4K/22/2011, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
13.04.2011 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
CODECON spol. s r. o., IČO 00685020, Rovinka 325, 90041 Rovinka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--