Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/35/2020

(FO) Piešová Helena (02.09.1958)

Stummerova 1625/100 , 95501 Topoľčany

Spisová značka, typ konania:
30OdK/35/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
27.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Piešová Helena, Stummerova 1625/100 , 95501 Topoľčany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie