Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/36/2020

(FO) Dodeková Alena (01.01.1983)

Rýnska 168/4 , 94901 Nitra - Diely

Spisová značka, typ konania:
30OdK/36/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
03.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
03.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Dodeková Alena, Rýnska 168/4 , 94901 Nitra - Diely, Slovensko
Lehoty:
31.03.2020 Utorok
45 dňová základná prihlasovacia lehota
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie