(FO) Vlčko Pavel (26.09.1966)

Nová Ves 5555, 92901 Dunajská Streda

Spisová značka, typ konania:
32K/2/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Colný úrad Bratislava, IČO , Miletičova 42 , 82459 Bratislava 26, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--