Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/75/2020

(FO) Kristoforská Renata (02.04.1971)

Pstruša 284 , 96202 Vígľaš

Spisová značka, typ konania:
2OdK/75/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
14.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kristoforská Renata, Pstruša 284 , 96202 Vígľaš, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie