(FO) Zakál František (29.11.1968)

Záhradnícka 606, 94619 Číčov

Spisová značka, typ konania:
32K/3/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
JUDr. Stanislav Demčák, IČO , Štefánikova 8 , 81105 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--