Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/61/2020

(FO) Franko Pavel (21.09.1968)

Pugačevova 14 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/61/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
23.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
22.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.02.2020 - Vyhlásený konkurz
23.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Franko Pavel, Pugačevova 14 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--