Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/40/2020

(FO) Kulisiová Barbora (15.09.1952)

Malokostolná 395 , 94354 Svodín

Spisová značka, typ konania:
23OdK/40/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kulisiová Barbora, Malokostolná 395 , 94354 Svodín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie