Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/41/2020

(FO) Čerešová Milada (11.06.1968)

409 , 94132 Semerovo

Spisová značka, typ konania:
27OdK/41/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čerešová Milada, 409 , 94132 Semerovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie