Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/39/2020

(FO) Belák Zoltán (14.06.1970)

Želiezovce , 93701 Želiezovce

Spisová značka, typ konania:
29OdK/39/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
od 15.02.2020
Stav konania:
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Belák Zoltán, , 93701 Želiezovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie