Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/41/2020

(FO) Danihel Zoran (24.10.1990)

Nové Zámky , 94001 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
29OdK/41/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
26.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
30.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
26.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Danihel Zoran, , 94001 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie