Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/39/2020

(FO) Belák Peter (07.02.1974)

Želiezovce , 93701 Želiezovce

Spisová značka, typ konania:
30OdK/39/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
12.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
30.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.02.2020 - Vyhlásený konkurz
12.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Belák Peter, , 93701 Želiezovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie