Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/41/2020

(FO) Reindlová Katarína (21.11.1953)

Školská 152/7 , 92521 Sládkovičovo

Spisová značka, typ konania:
28OdK/41/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
16.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
30.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.02.2020 - Vyhlásený konkurz
16.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie