Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/9/2020

(FO) Rehák Vladimír (17.10.1973)

Bratislava-Petržalka , 85212 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
32OdK/9/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Stav konania:
04.10.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.10.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 20.02.2020
do 03.10.2022
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie