Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/74/2020

(FO) Pristášová Monika, Mgr. (05.11.1971)

Nám. arm. gen. L. Svobodu 2651/1 , 08501 Bardejov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/74/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
18.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
27.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pristášová Monika, Mgr., Nám. arm. gen. L. Svobodu 2651/1 , 08501 Bardejov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--