Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-4K/79/2011

(PO) LAMDA-MODRA spoločnosť s r.o., IČO 00588911

Šúrska 34, 90001 Modra

Spisová značka, typ konania:
B1-4K/79/2011, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
31.12.2011 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.12.2011 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
20.12.2011 - Začaté konkurzné konanie
31.12.2011 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 31.12.2011
do 17.08.2016
Navrhovatelia:
LAMDA-MODRA spoločnosť s r.o., IČO 00588911, Šúrska 34, 90001 Modra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--