Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/83/2020

(FO) Ľuptáková Mária (03.08.1947)

Ladislava Novomeského 1235/23 , 97701 Brezno

Spisová značka, typ konania:
5OdK/83/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Stav konania:
20.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ľuptáková Mária, Ladislava Novomeského 1235/23 , 97701 Brezno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--