Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/53/2020

(FO) Bundová Žaneta (30.05.1980)

Košice-Luník IX , 04011 Košice-Luník IX

Spisová značka, typ konania:
26OdK/53/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Stav konania:
25.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
31.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
25.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bundová Žaneta, , 04011 Košice-Luník IX, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie