Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/57/2020

(FO) Beňáková Monika (21.05.1987)

J. Murgaša 1321, 07101 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
32OdK/57/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
01.09.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
03.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
01.09.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Beňáková Monika, J. Murgaša 1321, 07101 Michalovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie