Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/46/2020

(FO) Falusiová Marta (25.10.1978)

Veterná 417/50 , 93039 Zlaté Klasy

Spisová značka, typ konania:
28OdK/46/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
25.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
10.04.2020 Piatok
Základná prihlasovacia lehota
27.04.2020 Pondelok
Súpis majetku
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie