Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/57/2020

(FO) Bicko Ján (13.05.1974)

Bežovce 242, 07253 Bežovce

Spisová značka, typ konania:
31OdK/57/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
29.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
03.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
29.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bicko Ján, 242, 07253 Bežovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie