Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/60/2020

(FO) Hostačný Ján (02.03.1984)

mesto Považská Bystrica , 01701 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
40OdK/60/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
18.02.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
28.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.02.2020 - Vyhlásený konkurz
18.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hostačný Ján, mesto Považská Bystrica , 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
30.03.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
14.04.2020 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
29.04.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie