Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/94/2020

(FO) Dudy Koťo Miroslav (09.12.1967)

Palárikova 1607, 06901 Snina

Spisová značka, typ konania:
2OdK/94/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
23.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
30.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.02.2020 - Vyhlásený konkurz
23.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Dudy Koťo Miroslav, Palárikova 1607, 06901 Snina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie