Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/64/2020

(FO) Čorba Marián (09.10.1961)

Mlynárska 1532, 04001 Košice-Juh

Spisová značka, typ konania:
32OdK/64/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Stav konania:
07.07.2020 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
06.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.02.2020 - Vyhlásený konkurz
07.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Čorba Marián, Mlynárska 1532, 04001 Košice-Juh, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie