Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/51/2020

(FO) Dobrocsányi Gabriel (20.05.1972)

SNP 139, 93701 Želiezovce

Spisová značka, typ konania:
27OdK/51/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
26.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.02.2020 - Vyhlásený konkurz
26.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Dobrocsányi Gabriel, SNP 139, 93701 Želiezovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie