Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/51/2020

(FO) Dian Marián (27.04.1978)

Za Humnami 733, 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
30OdK/51/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
03.07.2020 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
06.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.02.2020 - Vyhlásený konkurz
03.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Dian Marián, Za Humnami 733, 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie