Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/40/2020

(FO) Parraková Iveta (04.05.1972)

Pifflová 1240/10 , 85101 Bratislava - Petržalka

Spisová značka, typ konania:
8OdK/40/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
13.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
07.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.03.2020 - Vyhlásený konkurz
13.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie