Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/47/2020

(FO) Bernáthová Jana (19.07.1981)

Nábrežie čiernej vody 185, 90029 Nová Dedinka

Spisová značka, typ konania:
27OdK/47/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
od 10.04.2020
Stav konania:
18.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
18.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
27.04.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
25.05.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
04.06.2020 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
09.06.2020 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
24.06.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie