Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/48/2020

(FO) Brnová Helena (12.07.1956)

Tupolevova 1079/3 , 85101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
27OdK/48/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
10.06.2020 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
10.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
10.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie