Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/122/2020

(FO) Husárová Irena (10.09.1971)

Slánska 196/11 , 08222 Ostrovany

Spisová značka, typ konania:
5OdK/122/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
29.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.03.2020 - Vyhlásený konkurz
29.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Husárová Irena, Slánska 196/11 , 08222 Ostrovany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--