Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/61/2020

(FO) Eremiášová Viera (03.01.1980)

Fraňa Kráľa 1223, 97701 Brezno

Spisová značka, typ konania:
5OdK/61/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
17.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
22.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.02.2020 - Vyhlásený konkurz
17.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Eremiášová Viera, Fraňa Kráľa 1223, 97701 Brezno, Slovensko
Lehoty:
06.04.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
20.04.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
06.05.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--