Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/42/2020

(FO) Profektuš Slavomír (13.01.1974)

Drevená 926, 96901 Banská Štiavnica

Spisová značka, typ konania:
5OdK/42/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
20.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Profektuš Slavomír, Drevená 926, 96901 Banská Štiavnica, Slovensko
Lehoty:
05.03.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
06.04.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
14.04.2020 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
20.04.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
06.05.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--