Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/14/2020

(FO) Krupská Adriana (04.05.1972)

Hlavná 116/37 , 07617 Čeľovce

Spisová značka, typ konania:
9OdK/14/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
17.04.2020 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
11.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.02.2020 - Vyhlásený konkurz
17.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Krupská Adriana, Hlavná 116/37 , 07617 Čeľovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie