Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/53/2020

(FO) Podsklan Ľubomír (30.09.1962)

Svätourbanská 127, 94911 Nitra

Spisová značka, typ konania:
31OdK/53/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
28.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Podsklan Ľubomír, Svätourbanská 127, 94911 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie