Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/120/2020

(FO) Mareš Miroslav (15.07.1965)

Vladimíra Clementisa 1165, 05001 Revúca

Spisová značka, typ konania:
4OdK/120/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Stav konania:
10.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mareš Miroslav, Vladimíra Clementisa 1165, 05001 Revúca, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--