Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/122/2020

(FO) Plesník Ján (18.05.1958)

A.Hlinku 2568, 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
4OdK/122/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
od 10.03.2020
Stav konania:
10.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Plesník Ján, A.Hlinku 2568, 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
25.03.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
24.04.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
11.05.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
25.05.2020 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--