Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/129/2020

(FO) Molitoris Lukáš (25.08.1988)

Pavlovce 15, 09431 Pavlovce

Spisová značka, typ konania:
5OdK/129/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
04.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Molitoris Lukáš, 15, 09431 Pavlovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--