Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/127/2020

(FO) Kučera Martin (05.05.1951)

Dolná kolónia 1341, 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
5OdK/127/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
od 17.03.2020
Stav konania:
16.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.03.2020 - Vyhlásený konkurz
16.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kučera Martin, Dolná kolónia 1341, 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
01.04.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
04.05.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
11.05.2020 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
18.05.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
03.06.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--